1396/05/01 - 13:25
بسیج مداحان: تجلیل از حاج اصغر زنجانی
1395/11/16 - 13:48
بسیج مداحان: مراسم دعای پر فیض ندبه در محل حسینیه اعظم ثار الله برگزار گردید
1395/11/16 - 12:27
بسیج مداحان: دعای پر فیض کمیل در مسجد جنرال شهرستان ارومیه برگزار گردید.
1395/10/08 - 11:37
برگزاری مراسم پر فیض دعای ندبه