2017/07/23 - 13:25
بسیج مداحان: تجلیل از حاج اصغر زنجانی
2017/02/04 - 13:48
بسیج مداحان: مراسم دعای پر فیض ندبه در محل حسینیه اعظم ثار الله برگزار گردید
2017/02/04 - 12:27
بسیج مداحان: دعای پر فیض کمیل در مسجد جنرال شهرستان ارومیه برگزار گردید.
2016/12/28 - 11:37
برگزاری مراسم پر فیض دعای ندبه