سینه زنی(حضرت علی اصغر(ع))

نسخه مناسب چاپ
صوت: 
زینبیم گل آل الیمدن تشنه لب قربانی ...
Image CAPTCHA
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.