سردار شهید بابا ساعی

سردار شهید بابا ساعی فرمانده محور از لشگر 31 عاشورا- تاریخ شهادت 1361/12/24

گزیده ای از وصیت شهید:

برای پیروزی اسلام بر کفر و شرک و نفاق دعا کنید که دعا برنده ترین سلاح است.