رزمایش فضای مجازی شباب

رزمایش هماهنگ کشوری اعتلای بسیج آغاز شد

بسیج مداحان:رزمایش فضای مجازی شباب "اعتلای بسیج" با دستور سردار غیب پرور با رمز (لبیک یا خامنه ای ، لبیک یا خامنه ای) آغاز شد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، رزمایش هماهنگ کشوری اعتلای بسیج بهمن ماه 95 ( 95/11/01 لغایت 95/11/12) آغاز گردید.

الله اکبر ، الله اکبر ، الله اکبر رزمایش فضای مجازی شباب "اعتلای بسیج" با دستور سردار غیب پرور با رمز (لبیک یا خامنه ای ، لبیک یا خامنه ای)  آغاز شد.