هیئت منتظران موعود برگزار شد.

با قرائت قرآن ومحوریت فرمایشات مقام معظم رهبری (مدضلله العالی) در دیدار با خبرگان رهبر، هیئت منتظران موعود در اسفندماه 95 در مسجد لطفعلی خان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،