برگزاری نشست هفتگی حلقه ذاکرین

به خبر گزاری بسیج مداحان نشست هفتگی حلقه ذاکرین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،