افتتاحیه کلاس های آموزش مداحی ترم تابستانی نوگلان حسینی

بسیج مداحان: مراسم افتتاحیه کلاس های آموزش مداحی ترم تابستانی نوگلان حسینی با حضور خانواده های نوگلان حسینی برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، مراسم افتتاحیه کلاس های آموزش مداحی ترم تابستانی نوگلان حسینی با حضور خانواده های نوگلان حسینی برگزار گردید.