افتتاحیه کلاس های آموزش مداحی ترم تابستانی نوگلان حسینی

نسخه مناسب چاپ
بسیج مداحان: مراسم افتتاحیه کلاس های آموزش مداحی ترم تابستانی نوگلان حسینی با حضور خانواده های نوگلان حسینی برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، مراسم افتتاحیه کلاس های آموزش مداحی ترم تابستانی نوگلان حسینی با حضور خانواده های نوگلان حسینی برگزار گردید.