شرکت در مراسم تجلیل از حاج اصغر زنجانی

شرکت در مراسم تجلیل از حاج اصغر زنجانی

بسیج مداحان: تجلیل از حاج اصغر زنجانی

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان، جم

عی از مداحان استان آ.غربی به همراه مسئول سازمان بسیج مداحان استان آ.غربی در مراسم آیین تجلیل از مداح اهل البیت(ع) حاج اصغر زنجانی در شهر زنجان حضور بهم رساندند.