کلاس آموزش مداحی نوگلان حسینی

کلاس آموزش مداحی نوگلان حسینی

بسیج مداحان: کلاس آموزش مداحی نوگلان حسینی

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،کلاس آموزش مداحی ترم تابستانی نوگلان حسینی سازمان بسیج مداحان استان آ.غربی دیروز برگزار گردید.