کارگاه تخصصی دستگاه های آوازی در قالب مداحی

کارگاه تخصصی دستگاه های آوازی در قالب مداحی

بسیج مداحان: کارگاه تخصصی دستگاه های آوازی در قالب مداحی توسط استاد حاتمی از تهران

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،کارگاه تخصصی دستگاه های آوازی در قالب مداحی توسط استاد حاتمی از تهران با حضور مداحان اهل بیت(ع) در محل حسینییه مسجد رضا آباد به مدت 3 ساعت برگزار گردید.