مراسم زیارت عاشورا در تکاب

به گزارش خبر گزاری بسیج مداحان مراسم زیارت عاشورا در سازمان بسیج مداحان تکاب برگزار شد.