مراسم زیارت عاشورا در تکاب

نسخه مناسب چاپ
به گزارش خبر گزاری بسیج مداحان مراسم زیارت عاشورا در سازمان بسیج مداحان تکاب برگزار شد.